Zapraszamy do normobarii

Normobaria

Normobaria to przełomowa w skali światowej terapia polegająca na przebywaniu w pomieszczeniu o zwiększonym ciśnieniu, większej zawartości tlenu i dwutlenku węgla a także atmosferze wzbogaconej o cząsteczkowy wodór.

Jako jeden z Czterech Filarów Długowieczności może stanowić klucz do długiego i zdrowego życia.

Nieoptymalność atmosfery
W przeciętnych warunkach na Ziemi, na poziomie zbliżonym do poziomu morza panuje ciśnienie ok. 1000 hPa, zawartość tlenu wynosi ok. 21%, a dwutlenku węgla 0,03%. Od tysięcy lat ludzkość żyła i w większości wciąż żyje w przekonaniu, że warunki atmosferyczne, w których żyjemy, są optymalne i prawidłowe. Jednak okazuje się, że sąd ten jest błędny.

Profesor Konstanty Pawłowicz Butejko w swoich przełomowych badaniach, nad patologią niedoboru dwutlenku węgla w ustroju zauważył, że duże znaczenie w naszym życiu odgrywa powolne oddychanie, praktykowany przez joginów tzw. jogiczny oddech.

Komora normobaryczna
Faktem jest, że z naszych organizmów nadmiernie, w bardzo szybkim tempie ucieka dwutlenek węgla, który jest konieczny do tego, aby ten tlen mógł dostać się do krwi i do komórek. Samo spowolnienie oddychania pozwala zwiększyć ilość dwutlenku węgla w organizmie, dzięki czemu więcej tlenu z hemoglobiny może trafić do tkanek.

Profesor Butejko zauważył, że nasz niedobór dwutlenku węgla wynika z dramatycznego niedoboru tego metabolitu w obecnej atmosferze Ziemi. Podobnie jest z wodorem, który pełni bardzo ważną funkcję w ludzkim organizmie. Mianowicie wodór jest takim gazem, który potrafi zahamować procesy starzenia. Jeżeli jest go wystarczająca ilość w komórkach organizmu, neutralizuje on odpowiedzialne za starzenie się organizmu rodniki hydroksylowe i tym samym nie dopuszcza do komórkowych degradacji.

W komorze normobarycznej odtwarzane są warunki zbliżone do tych, w jakich żyli ludzie przed potopem, kiedy dożywali wieku nawet 900 lat. Wewnątrz utrzymuje się najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka stany: ciśnienia atmosferycznego wynoszący ok. 1500 hPa, 40% zawartości tlenu (w odczytach biologicznych), 1,5-2% dwutlenku węgla (ok. 50-70 razy więcej niż na zewnątrz) oraz 0,5% wodoru (ok. 10 tys. razy więcej niż poza komorą normobaryczną). Stężenie wszystkich parametrów wraz z odpowiednim poziomem wilgotności (poniżej 65%) kontrolowane jest przy pomocy odpowiednich czujników.

Komora normobaryczna w której jest zwiększona zawartość dwutlenku węgla ułatwia oddychanie, nawet w ataku astmy, który ustępuje w trzy minuty. Następuje rozkurczenie oskrzeli, tlen z hemoglobiny jest wypchnięty do osocza, z osocza do płynu tkankowego, a stamtąd do komórek, dzięki czemu organizm jest doskonale dotleniony. Z kolei wdychany wodór dociera m.in. do mitochondriów, gdzie neutralizuje rodniki hydroksylowe i tym samym blokuje zniszczenia wewnątrzkomórkowe.

W Polsce i na całym świecie komory normobaryczne funkcjonują od wielu lat w zakładach leczniczych. Komora normobaryczna ma najczęściej kształt beczki ciśnieniowej. Jest obiektem stałym, w którym w ciągu jednego trwającego 2 godziny cyklu leczniczego może przebywać kilkadziesiąt osób.

Innowacją na skalę światową jest stworzenie kilka lat temu przez doktora Jana Pokrywkę mieszkanie normobaryczne. Jest to komora ciśnieniowa, która składa się z kilku pomieszczeń tak wyposażonych, że można w nim przebywać stale, nawet przez całą dobę. Mieszkanie ma śluzę, która stwarza stan pośredni pomiędzy ciśnieniem wewnątrz mieszkania - 1500 hPa i na zewnątrz - 1000 hPa. Dzięki temu mieszkańcy normobarii nie są ograniczeni w kwestii dowolnego opuszczania i wchodzenia do normobarycznego mieszkania.

Zalety normobarycznej terapii
Terapia podwyższonym ciśnieniem barycznym, ilością tlenu, dwutlenku węgla i wodoru, powoduje miedzy innymi następujące pozytywne efekty zdrowotne:

  • spowalnia starzenie się organizmu;
  • przedłuża życie;
  • ogranicza pojawianie się stanów zapalnych;
  • przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych;
  • stymuluje regenerację nabłonków oraz produkcję kolagenu i elastyny odpowiedzialnych m.in. za elastyczność skóry;
  • zmniejsza obrzęki uszkodzonych tkanek;
  • odpowiada za utrzymanie mocnych kości;
  • poprawia wydolność fizyczną i psychiczną organizmu;
  • zwiększa zdolność zapamiętywania;
  • doskonale dotlenia wszystkie komórki ciała;

   

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty.