Cennik

Warszawa Modlińska

Sesje dzienne

2 godziny

Jednorazowe wejście  130 zł
Karnet 5 wejść 550 zł
Karnet 10 wejść 1000 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7lat do 18lat       50 zł
Sesje nocne 12 godzin
Jednorazowe wejście  400 zł
Karnet 10 wejść 3500 zł
Karnet 5 wejść  1850 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7 lat do 18 lat      200 zł
Seniorzy od 70 lat
 
Sesje dzienne 2 godziny
Jednorazowe wejście  100 zł
Karnet 10 wejść  900 zł

Sesje nocne

12 godzin
Jednorazowe wejście  300 zł
Karnet 10 wejść  2500 zł
Karnet 5 wejść  1350 zł

Uwaga!
Na karnet dla seniorów mogą wchodzić jedynie osoby od 70 lat.

  
  

Warszawa Lotnicza

Sesje dzienne

2 godziny

Jednorazowe wejście  130 zł
Karnet 5 wejść 550 zł
Karnet 10 wejść 1000 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7lat do 18lat       50 zł
Sesje nocne 12 godzin
Jednorazowe wejście  400 zł
Karnet 10 wejść 3500 zł
Karnet 5 wejść  1850 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7 lat do 18 lat      200 zł
Seniorzy od 70 lat
 
Sesje dzienne 2 godziny
Jednorazowe wejście  100 zł
Karnet 10 wejść  900 zł

Sesje nocne

12 godzin
Jednorazowe wejście  300 zł
Karnet 10 wejść  2500 zł
Karnet 5 wejść  1350 zł

Uwaga!
Na karnet dla seniorów mogą wchodzić jedynie osoby od 70 lat.

  
  

Siedlce

Sesje dzienne

2 godziny

Jednorazowe wejście  110 zł
Karnet 5 wejść 500 zł
Karnet 10 wejść 900 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7lat do 18lat       40 zł
Sesje nocne 12 godzin
Jednorazowe wejście  350 zł
Karnet 10 wejść 3000 zł
Karnet 5 wejść  1600 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7 lat do 18 lat      150 zł
Seniorzy od 70 lat
 
Sesje dzienne 2 godziny
Jednorazowe wejście  100 zł
Karnet 10 wejść  800 zł

Sesje nocne

12 godzin
Jednorazowe wejście  250 zł
Karnet 10 wejść  2000 zł
Karnet 5 wejść  1200 zł

Uwaga!
Na karnet dla seniorów mogą wchodzić jedynie osoby od 70 lat.